สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด....แจ้งเครือข่ายโรงเรียนรวบรวมและต่อไฟล์ข้อมูลนักเรียนเตรียมการประเมินอ่านออกเขียนได้ To be the First 2562
 
เรียน ประธานเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง แจ้งเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์รวบรวมและต่อข้อมูลรายชื่อนักเรียนเตรียมประเมิน To be the First รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 11-03-2019 14:29:21