สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ลงนาม) สพป.สร. 2 จะจัดส่งคำสั่งฯ ให้ทราบอีกครั้ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง พร้อมเกณฑ์การประเมิน
- ว 19
- ว 26
 
เมื่อ : 17-01-2019 14:57:02