สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น เพื่อขอกู้เงินสวัสดิการจากสถาบันทางการเงิน
 
การขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น เพื่อขอกู้เงินสวัสดิการจากสถาบันทางการเงิน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/622 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
 
เมื่อ : 13-03-2019 11:46:00