สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
 
มติ กศจ.สุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการพิจารณาย้าย
 
เมื่อ : 15-03-2019 10:29:45