สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
 
ฝากประชาสัมพันธ์ วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 8 คน ไม่ทราบหน่วยงานใด/ โรงเรียนไหน และติดต่อขอรับได้ที่ สพป.สุรินทร์ เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1.นางพรรณทิพย์ เกษแก้ว อบรมที่ตำบลเมืองแก 2.นายเลียน สายยศ อบรมที่ตำบลท่าตูม 3.นายสำเริง ละครจันทร์ อบรมที่ตำบลรัตนบุรี 4.นายสิทธิชัย วุฒิงาม อบรมที่ตำบลหนองบัวบาน 5.นายกิตติศักดิ์ บุญอาจ อบรมที่ตำบลแก รัตนบุรี 6.นางอรสา คำภูมี อบรมที่ตำบลไพรขลา 7. นายบุญยืง บุญบำรุง อบรมที่ตำบลสนม 8.นายบุญทัน แนวซ้าย อบรมที่ตำบลสนม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนา
 
เมื่อ : 18-03-2019 09:23:57