สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 18-03-2019 13:19:36