สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ Health and Educational Regional Operation : HERO ปี ๒๕๖๒
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๙ Health and Educational Regional Operation : HERO ปี ๒๕๖๒
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 18-01-2019 14:10:03