สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
 
ให้โรงเรียนเข้ากรอกข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ https://1th.me/3g1p
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
 
เมื่อ : 21-01-2019 14:48:54