สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู
 
แจ้งผู้ที่มีรายชื่อ ส่งแบบสรุปผลการประเมิน ฯ ครั้งที่ 1-8 พร้อมเอกสารแนบโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่มส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งรายชื่อผู้รับการประเมิน
 
เมื่อ : 22-03-2019 14:08:09