สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอข้อมูลการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2562
 
ขอข้อมูลการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2562 (จำนวน 6 โรง 1.สนวนโคกเม็ก 2. บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 3.บ้านคอนสวรรค์ 4.บ้านสะทืด 5.บ้านแก "แกศึกษาวิทยา" 6.บ้านภูดิน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1ข้อมูลเด็กอนุบาล 3 ขวบ ปี 2562
 
เมื่อ : 25-03-2019 10:25:15