สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งธุรการโรงเรียน(อัตราค่าตอบแทน9,000 บาท) นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน และนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
 
จัดส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ ผลการปฏิบัติงาน ภายใน 31 มีนาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
 
เมื่อ : 26-03-2019 14:24:33