สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
 
จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
 
เมื่อ : 26-03-2019 14:30:51