สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับดีเยี่ยม
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 29-03-2019 16:32:07