สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 
สำหรับครูที่บรรจุ 1 ต.ค. 61 และ 12 ธ.ค. 61 (แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายใหม่)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- คำสั่ง ศธจ.สุรินทร์
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง (แก้ไขใหม่)
- แบบประเมิน ตาม ว26
- หลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว19
 
เมื่อ : 05-04-2019 10:56:01