สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
 
แจ้งการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และขอความร่วมมือโรงเรียนแจ้งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม (A.T.C.) ตามรายชื่อที่แนบมานี้ จัดส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
- รายชื่อผู้แจ้งควาประสงค์อบรม A.T.C.
 
เมื่อ : 05-04-2019 16:25:08