สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม A.T.C. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
 
แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม A.T.C. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม A.T.C. ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
 
เมื่อ : 10-04-2019 09:26:21