สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
 
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- คำสั่ง 132/2562
 
เมื่อ : 10-04-2019 10:53:09