สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (ที่ยังไม่เข้าระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562) เร่งดำเนินการโดยด่วน เข้าระบบที่ http://admission-bopp-obec.info (ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน โดยใช้เลขประจำตัว 13 หลัก ทั้ง Username และ Password) ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 17-04-2019 10:06:42