สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อลูกจ้างประจำตามบัญชี ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ (ตามตัวอย่าง) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 จำนวน 7 ฉบับ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชี
- ตัวอย่าง
 
เมื่อ : 17-04-2019 13:32:51