สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ในระดับจังหวัด
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ในระดับจังหวัด
 
เมื่อ : 18-04-2019 11:43:34