สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกาธิการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561 เรื่องการเลิกสถานศึกษา เห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี ตำบล แก อำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กรณีไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 23-04-2019 12:19:31