สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2562 ( เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ครั้งที่ 2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้าง
 
เมื่อ : 23-04-2019 17:10:09