สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดเก็บข้อมูล ONET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการจัดทำดัชนีทางการศึกษา
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ขอความร่วมมือมายังโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลผล ONET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูลรายโรง) มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ภายในวันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยการสแกนQR CODE หรือ ลิงค์รายงานผล ONET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่แจ้งในข้อแนะนำการกรอกข้อมูล ที่แนบมาพร้อมหนังสือราชการนี้ และเมื่อรายงานผ่านระบบ ดังกล่าวแล้ว ไม่ต้องส่งรายงานเป็นหนังสือมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ อีก
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง+ข้อแนะนำ
 
เมื่อ : 24-04-2019 15:16:45