สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
 
เชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง
- นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 24-04-2019 18:51:38