สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองความบกพร่องการเรียนรู้และส่งเสริมสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม
 
อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองความบกพร่องการเรียนรู้และส่งเสริมสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 24-04-2019 18:53:27