สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายชื่อ
 
เมื่อ : 25-04-2019 13:36:34