สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2
 
ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามแบบประเมินที่กำหนด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 25-04-2019 13:39:28