สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดทำสัญญาจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562) ครั้งที่ 2
 
จัดส่งสัญญาจ้างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้าง
- รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร
 
เมื่อ : 26-04-2019 17:59:34