สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองความบกพร่องการเรียนรู้และส่งเสริมสติปัญญา (IO)ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองความบกพร่องการเรียนรู้และส่งเสริมสติปัญญา (IO)ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 30-04-2019 12:54:58