สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอให้โรงเรียนบ้านหนองบัวบานและโรงเรียนสนมศึกษาคารส่งประกาศลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบฟอร์มประกาศเกษียณ
 
เมื่อ : 10-05-2019 14:10:44