สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เร่งรัดรายงานการไปราชการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
แจ้งเร่งรัดการส่งเอกสารล้างหนี้ โครงการดังกล่าว ส่งกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- เอกสารแนบ (1)
- เอกสารแนบ (2)
 
เมื่อ : 14-05-2019 18:48:59