สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2562 ของโรงเรียนในสังกัด
 
ด้วย สพฐ.มีหนังสือขอความร่วมมือให้ สพป.และโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการเตรียมพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2562 ผ่าน google form ระหว่างวันที่ 14-20 พค. 2562 โดยการแสกน QR CODE หรือLink ผ่านสมาร์ทโฟน/คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบแบบรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรายงานข้อมูล กลุ่มงานติดตามฯ สพป.สร.2 ได้จัดทำแบบเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารหรือครูที่ได้รับมอบหมาย ตอบข้อมูลการเตรียมความพร้อมฯของโรงเรียนตนเอง แล้วนำข้อมูลตามแบบที่เตรียมไว้ ไปกรอกในระบบออนไลน์ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ดำเนินการ อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการทั้งจากกลุ่มไลน์ครูธุรการ สพป.สร.2/ผอ.ร.ร.สพป.สร.2 และเว็บไซต์ สพป.สร.2 ประสบปัญหาติดต่อ จนท.เพียงกวี 0946597414
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- แบบเตรียมข้อมูลการรายงาน
- ข้อแนะนำการรายงาน
 
เมื่อ : 15-05-2019 17:10:32