สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนแจ้งอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จัดทำสัญญาจ้าง พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ส่งภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบสัญญาจ้าง
- แบบรายงานการปฏิบัติการสอน
 
เมื่อ : 16-05-2019 11:26:58