สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ
 
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (วุฒิบัตรใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รับได้ที่ประธานเครือข่ายโรงเรียน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนา หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/143 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
 
เมื่อ : 23-01-2019 09:55:28