สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สู่ TO BE THE FIRST
 
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สู่ TO BE THE FIRST
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
- นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 17-05-2019 14:30:12