สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชุมชี้แจ้งการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม และการดำเนินการชมรมครูปฐมวัย
 
แจ้งครูปฐมวัยทุกคนเข้ารวมประชุมในวันที่ 24 พค.62 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชุมชี้แจ้งการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม และการดำเนินการชมรมครูปฐมวัย
 
เมื่อ : 21-05-2019 11:00:04