สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ให้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
 
เมื่อ : 28-05-2019 16:26:24