สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กงบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562
 
กลุ่มนโยบายและแผน แจ้ง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กงบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 (จำนวน 5โรงเรียน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 04-06-2019 13:01:26