สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นร.ป.1-ม.3 สู่ TO BE THE FRIST
 
ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นร.ป.1-ม.3 สู่ TO BE THE FRIST
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- นำส่ง คำสั่ง
- นำส่ง กำหนดการ
 
เมื่อ : 06-06-2019 17:29:41