สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudiation Training)
 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudiation Training)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- นำส่ง รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร
 
เมื่อ : 10-06-2019 13:00:09