สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2562 จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลฯ ตามแบบรายงาน ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพื่อจักได้รวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน 10 มิถุนายน 2562
- แบบรายงานข้อมูลพนักงานราชการ และอัตราจ้าง
 
เมื่อ : 10-06-2019 13:51:41