สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 
ก.ค.ศ.พิจารณารับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 44 หลักสูตร เพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สำเนาหนังสือ ก.ค.ศ.
 
เมื่อ : 25-01-2019 12:13:08