สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งครูผู้รับผิดชอบโครงสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนเข้ารับการอบบรมปฏิบัติการ
 
แจ้งครูผู้รับผิดชอบโครงสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนเข้ารับการอบบรมปฏิบัติการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- นำส่ง กำหนดการ
- นำส่ง รายชื่อ
 
เมื่อ : 11-06-2019 11:08:54