สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งให้ครูในสังกัดร่วมกิจกรรมของกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1.1 งาน กอ.รมน.ภาค 2
 
เมื่อ : 17-06-2019 10:01:00