สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการ coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ตามโครงการ coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง รายละเอียด
 
เมื่อ : 18-06-2019 11:15:37