สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากพัฒนาครูฯ
ด่วนที่สุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- บัญชีรายชื่อ
 
เมื่อ : 18-06-2019 11:25:43