สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
รายงานการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
แจ้ง รายงานการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เครือข่าย โรงเรียน ๑๕ เครือข่าย)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (1)
 
เมื่อ : 18-06-2019 11:36:42