สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เปิดระบบรายงานการอ่านเขียน/PISA ผ่านระบบ e-MES ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
สพป.สร.2 เปิดระบบ e-MES ให้โรงเรียนรายงานผลการทดสอบ ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 หากประสบปัญหาติดต่อ 0946597414 / 044598894 ต่อ 114
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 18-06-2019 11:37:29