สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 ทุกโรง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนา หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.01/1533 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
เมื่อ : 18-06-2019 14:05:27