สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 24-06-2019 14:52:16